Supervisie

Supervisie

Supervisie is voor iedereen die wil reflecteren op zijn of haar eigen beroepsmatig handelen. Deze reflectie staat centraal met als doel dat men van zijn of haar eigen ervaringen leert en zich op deze manier verder kan ontwikkelen als professional. Supervisie kent een holistische benadering. Dit wil zeggen dat er een verbinding gelegd wordt tussen denken, voelen en handelen. Door het verbinden van deze onderdelen kan men zijn of haar eigen handelen analyseren en waar nodig (kleine) veranderingen aanbrengen die grote resultaten kunnen hebben in het algehele functioneren en hoe men zich daarbij voelt. Met andere woorden: wat is het effect van mijn handelen, mijn houding en gedrag op mezelf en op anderen. Is dit een gewenst effect en zo niet, wat kan ik dan anders doen?

Werkwijze

Een supervisietraject richt zich op het individuele leerproces binnen de professionele ontwikkeling. Tijdens de gesprekken leert de supervisant de eigen persoon te integreren in het beroepsmatig handelen. Er wordt gesproken over het handelen van de persoon, het gedrag en de houding die daarbij wordt getoond. Er wordt gewerkt aan de hand van praktijksituaties die de supervisant zelf inbrengt. Centraal staat het waar nodig bijschaven van dit handelen, het gedrag of de houding waardoor de situaties waar men moeite mee heeft of waar gedrag niet effectief bleek, beter zullen verlopen. Tevens werkt Jolanda met verschillende methoden zoals o.a. het inspiratie-, vaardigheden- en normen en waardenspel* (ontwikkeld door P. Gerrickens), de leercyclus van Kolb**, de roos van Leary*** en kernkwaliteiten. De doelen voor een supervisietraject worden bepaald door de supervisant. Over het algemeen bestaan supervisietrajecten uit 10 – 15 gesprekken.

* inspiratie- en normen en waardenspel Deze spellen worden gebruikt om in kaart te brengen waar je goed in bent, welke normen en waarden je hebt waar je kracht uit haalt of juist last van hebt, aan welke activiteiten je daadwerkelijk veel tijd besteedt, welke randvoorwaarden je nodig hebt om prettig en goed te kunnen functioneren, welke zaken je daarin (kunnen) belemmeren en waar je je inspiratie, je drive en je plezier uit haalt.
** leercyclus van Kolb Deze leercirkel is de basis van de supervisie die Jolanda geeft. Uitgangspunt hierbij is een opgedane ervaring. Er wordt besproken hoe je in die situatie hebt gehandeld, welk gedrag je hebt vertoond, hoe je je daarbij voelde en wat het effect daarvan was (reflectie) op jezelf en anderen. Daarna kijken we of je dit soort situaties vaker tegenkomt in je werk of wellicht ook in privé (verbreden). Vervolgens kun je onderzoeken of wellicht ander gedrag of een andere manier van handelen een beter effect kan hebben. Als je dit dan ook daadwerkelijk weet om te zetten in anders handelen of ander gedrag, zul je een nieuwe ervaring opdoen. En daarmee kun je de hele cirkel desgewenst weer opnieuw toepassen.
*** de roos van Leary Hiermee kun je gedrag van de ander en jouw eigen reactie daarop (of andersom) analyseren. Bepaald gedrag roept namelijk weer gedrag bij een ander op. Met behulp van de roos van Leary kun je vervolgens bekijken welk ander gedrag je daar tegenover zou kunnen stellen om een andere reactie en dus een andere situatie te creëren.