Reacties van opdrachtgevers

Lees hier wat een aantal opdrachtgevers over mij en mijn werk te zeggen heeft.

Het afgelopen jaar heb ik mogen werken met Jolanda en dat heb ik met veel plezier gedaan. Jolanda is een zelfstandige en betrokken P&O adviseur die haar manager goed op de hoogte houdt van haar activiteiten. Daarmee ontzorgde zij mij.

Daarnaast is zij ook inhoudelijk zeer goed op de hoogte en in staat om de managers die zij adviseert te coachen en echt betrouwbare ondersteuning te bieden. En bovenal is zij een leuke collega om in het team te hebben.

Lieke Kemper

manager P&O, ROC TOP

Als opdrachtgever van het project “Invoering Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)” heb ik Jolanda vooral gezien als een heel gedreven, doortastende en resultaatgerichte projectleider. Altijd vroeg aanwezig, had zij een doorwrocht dagschema, dat uiteraard precies paste in haar projectplanning. Die planning leverde hier en daar wel eens wat verwondering, of weerstand op (“waarom ik en moet dit echt nu ?”). En vooral m.b.t. dat laatste: ja, het moet nu, ook al lijkt de invoering van de wet nog ver weg, er zal nog veel voorwerk moeten worden gedaan waarin een beroep op de medewerking van veel medewerkers vanuit diverse disciplines nodig is, toonde Jolanda zich standvastig, maar ook begripvol èn charmant. Door die houding was zij heel goed in staat om weerstanden te doorbreken en medewerking te krijgen. Met uiteindelijk een prachtig resultaat, namelijk tijdige en een vrijwel rimpelloze invoering van de nieuwe wetgeving bij mijn organisatie.

Ronald

Jolanda heeft de afgelopen twee jaar bijgedragen aan de verdere professionalisering en het praktisch toepassen van het HR-beleid. Daarbij houdt ze mij en de managers scherp in onze analyse van de ontwikkeling en toegevoegde waarde van medewerkers en hun functioneren. Dat doet ze op een directe, open manier.

Hermien Wiselius

Directeur, FCB

Jolanda heeft bij de provincie Noord-Holland het proces van uitplaatsing van 100 medewerkers naar vier regionale uitvoeringsdiensten geleid. Een ingewikkeld proces met vele partijen en belangen. Jolanda heeft daarbij steeds op prima wijze, redenerend vanuit de belangen van de provincie, naar gezamenlijke oplossingen gezocht. Jolanda is zeer vasthoudend, betrokken en consciëntieus. Dat heeft ons een heel zorgvuldig proces opgeleverd met een prima resultaat. En met de complimenten van de ondernemingsraad.

Nico Bot

directeur , SHV. Provincie Noord-Holland

Jolanda heeft bij ons op school een inventarisatie uitgevoerd welke knelpunten en belemmeringen het werk beïnvloeden. Hieruit is een actieplan ontstaan waarbij Jolanda in de voorbereidende fase goed geluisterd heeft naar wat er in het team leeft. Ook heb ik gemerkt dat ze goed kan doorvragen en kan confronteren. Dat doet ze op een prettige en duidelijke manier. Ook toen ze de school uit was, bleef ze het proces op afstand volgen en was ze voor advies steeds beschikbaar. Er is iets in gang gezet, dat nu verder moet worden uitgebouwd, maar we zijn op de goede weg!

Jan Blom

Directeur , OBS De Kajuit

Jolanda Wellen heeft gedurende meerdere jaren haar ruime en actuele kennis en ervaring op het gebied van HRM, organisatieontwikkeling en projectmanagement ten dienste van projecten bij de provincie Zuid-Holland aangewend.

De projecten Organisatie van de Toekomst en de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten vormden de hoofdmoot van de complexe uitdagingen die op haar functionele bordje werden gelegd. Ze bleek zowel bedreven op het gebied van kleinere delicate ontwikkelonderwerpen (‘nouveau cuisine’) als op gebieden waar ambachtelijke handwerkmeters moeten worden gemaakt (‘all you can eat’). Ondanks de grote tijdsdruk en tegenslagen die gepaard gingen met deze trajecten, bleef Jolanda haar hoofd koel houden en schakelen naar de op dat moment gewenste versnelling. De afgesproken resultaten leverde ze altijd op tijd af. Het werken in multidisciplinaire teams en het afstemmen van zaken met het hogere management en met vertegenwoordigers van de medezeggenschap (medezeggenschapscommissie, ondernemingsraad en vakbonden) waren haar cup of tea. Haar instelling kenmerkte zich als zeer flexibel, proactief, meedenkend, resultaatgericht, empathisch en politiek sensitief. Als je niet zou weten dat ze is ingehuurd, zou je ervan overtuigd zijn dat ze al jaren deel uitmaakte van de organisatie. Dit zegt misschien wel het meeste over Jolanda: zij is het schaap met de vijf poten en kan zich zowel manifesteren als de wolf in schaapskleren als het schaap in wolfskleren.

Richard van der Mast

projectleider werkgeverszaken, Provincie Zuid-Holland

Ik heb het afgelopen jaar intensief samengewerkt met Jolanda Wellen. Zij heeft op interimbasis onze afdeling P&O geprofessionaliseerd. Ik heb haar leren kennen als een resultaatgerichte en ook integere en sociale interim manager. Op dit moment staat onze P&O-afdeling goed in de steigers en kijken we met vertrouwen naar de toekomst.

S. Beentjes

directeur bedrijfsvoering , Grafisch Lyceum Utrecht

Jolanda Wellen heeft op een professionele manier in zeer korte tijd en onder enorme druk veel werk verricht binnen het plaatsingstraject van een reorganisatie voor de ondersteuningsdirectie van de provincie Zuid-Holland (600 medewerkers). In een team van vier personeelsadviseurs kwamen haar kwaliteiten als ‘coach onder gelijken’ goed uit de verf: kritisch op inhoudelijke keuzes, alternatieven aandragend indien nodig en hoofdzaken van bijzaken scheidend. Maar bovenal is Jolanda een zeer prettige collega om mee te werken. Kortom, voor toekomstige opdrachtgevers een aanrader!

Jorg Rodijk

projectleider Plaatsing 'Organisatie van de toekomst', Provincie Zuid-Holland

Jolanda Wellen heeft zich binnen zeer korte tijd ingewerkt bij Drielanden Educatieve Dienstverlening, een organisatie recent ontstaan door een fusie en dus nog volop bezig met het verwerken van de fusieproblematiek. Zij heeft zich binnen “no-time” een waardevolle positie verworven, zowel richting management als richting medewerkers. Zij is een adviseur, die zich inleeft in de organisatie die zij adviseert en ondersteunt, waarbij ze steeds de meerwaarde van de rol van externe weet te handhaven. Ik zou de werkzaamheden van Jolanda vooral willen karakteriseren als betrokken en professioneel. Na een periode van intensieve betrokkenheid zullen wij Jolanda nog regelmatig betrekken bij nieuwe vragen en knelpunten, waarbij de rol van een externe meerwaarde heeft.

Jan Postma

directeur, Drielanden Educatieve Dienstverlening

Jolanda Wellen heeft op een kordate wijze de afdeling personeelszaken voor mijn onderwijsorganisatie, door het plotselinge vertrek van een goede personeelsadviseur, overgenomen. Jolanda had niet veel inwerktijd nodig en zat al ‘snel’ midden in onze problematiek. Zakelijk, doortastend en effectief heeft zij lopende personeelskwesties afgehandeld en was na een half jaar zeer goed in staat om een op orde gemaakte afdeling personeelszaken over te dragen aan een opvolger. Gezien de vele knelpunten, die er ook zijn na een fusie bij een ingrijpende bezuinigingsronde, hebben wij ook later met veel succes gebruik kunnen maken van de competenties van Jolanda Wellen.

Betty Heimans

voorzitter directie, ROC van Amsterdam

Als ik terug kijk naar eind vorig jaar, toen ik je leerde kennen, hoe het destijds met me ging en hoe het nu met me gaat… Ik ben heel blij met het coachingstraject dat ik bij je heb gevolgd en de tools zitten nu voor het grijpen in mijn ‘rugzakje’.

T. Spetter

Provincie Zuid-Holland

Uitstekende begeleiding waarin ik mijn eigen kwaliteiten kon (her)ontdekken en deze uitbouwen naar beter functioneren. De knowhow van de supervisor hebben mijn vaardigheden vergroot en haar manier van werken, realistische kijk op dingen toch met een open blik naar dat wat niet altijd te verklaren is en een prettig gevoel voor humor, hebben het proces van leren/afleren vergemakkelijkt. De samenwerking verliep zeer plezierig.

Carla

docent

Jolanda heeft me op het juiste moment de juiste spiegel voorgehouden waardoor ik besefte dat er maar één iemand iets aan de situatie kon veranderen en dat was ik zelf!

Karen

personeelsadviseur