Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Onderstaand zijn de organisaties vermeld waar Jolanda heeft gewerkt, met de rol die zij daar heeft vervuld en de werkzaamheden die zij daar heeft uitgevoerd.

Opdrachtgever Rol Werkzaamheden
ROC TOP Senior HR-adviseur
 • Allround HR advieswerk
Provincie Noord-Holland Projectleider
 • Implementatie van de Wnra (wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
 • HR adviseur voor verschillende directies
Omgevingsdienst IJmond Projectleider
 • Implementatie van de Wnra
Gemeente Velsen Senior HR adviseur
 • HR adviseur van de werkgeverscommissie van de Gemeenteraad.
FCB te Utrecht Senior HR adviseur
 • Advisering en ondersteuning management bij uitvoering van het HR-beleid
 • Begeleiding bij het samenstellen en vaststellen van een Sociaal Plan
 • Begeleiding van en ondersteunen bij gesprekken in het kader van de reorganisatie
 • Begeleiding en ondersteuning van het management bij het voeren van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus
 • Begeleiding en advisering van management en directie bij beëindiging arbeidsovereenkomsten
Provincie Overijssel Senior HR Specialist/projectleider (interim)
 • Begeleiden van de personeelstransitie van ongeveer 20 fte naar een OmgevingsDienst (OD)
 • Uitvoeren preallocatie (voorsorteren medewerkers naar verschillende OD-en conform de met de vakbond af te spreken spelregels
 • Voorbereiden en verzorgen van informatiebijeenkomsten voor betrokkenen
 • Organiseren overdracht (ontslag provincie en aanstelling OD) van betrokken medewerkers
 • Geven van gevraagd en ongevraagd HR advies over personele OD aangelegenheden
N.I.H.S. – N.I.K. Senior HR adviseur
 • HR advies en ondersteuning bij een organisatieverandering.
ROC van Amsterdam HR-adviseur, ambtelijk secretaris van de geschillen-, bezwaren- en klachtencommissie
 • Secretaris diverse interne commissies
 • Vervanging van de personeelsadviseur
 • Reorganisatie van de afdeling P&O
 • Schrijven van beleidsstukken ROC-breed (proeftijd, exitbeleid, etc.)
Omgevingsdienst NZKG HR-adviseur
 • Advisering en ondersteuning bij het afhandelen van de bezwaarprocedure (ongeveer 40 bezwaren).
OD NZKG Secretaris
 • Secretaris van de interne bezwarencommissie personeel.
Provincie Noord-Holland senior HR-expert, senior projectleider personeelstransitie
 • Begeleiding en uitvoering van een groot reorganisatietraject, waarbij medewerkers ook naar externe organisaties zijn begeleid.
OBS De Kajuit HR-adviseur
 • Gesprekken met directeur, MR en de leerkrachten om knelpunten, die door hen werden ervaren (en die de uitvoering van de inhoudelijke plannen van aanpak op het onderwijs in de weg staan) te inventariseren.
 • Rapport opgesteld en verbeteradviezen uitgebracht.
 • Begeleiding bij het opvolgen van de adviezen.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond HR-adviseur
 • Advisering, ondersteuning en begeleiding van een leidinggevenden in een organisatieverandering in het kader van Passend Onderwijs.
 • Begeleiding van het team binnen de organisatieverandering.
 • Algemeen HR-advies
 • Geven van supervisie / coaching
Provincie Zuid-Holland HR-adviseur, aandachtsgebied reorganisatie
 • Begeleiding en uitvoering van grote reorganisatietrajecten
 • Allround HR-advies
 • Medewerker tevredenheidsonderzoek
 • Opleidingsplan
 • Onderzoek en advies reductie overuren
 • Coaching en supervisie
Pouwer Utrecht (onderdeel van NUOVO) HR-adviseur
 • Allround HR-advies
 • Coaching en supervisie
Grafisch Lyceum Utrecht (GLU) HR-adviseur
 • Hoofd P&O
 • Leiding geven aan de afdeling P&O
 • Reorganisatie van de afdeling P&O
 • Invoering Integraal Personeelsbeleid (IPB)
 • Herziening functieboek
 • Invoering competentieprofielen
Internationale Schakelklassen (ISK) Utrecht HR-adviseur
 • Allround P&O advies
 • Supervisie
Vader Rijn College (VRC) Utrecht HR-adviseur
 • Allround P&O advies
Regio College Zaandam HR-adviseur
 • Allround P&O advies
 • Begeleiding en ondersteuning management in het voeren van gesprekken met medewerkers in het kader van een reorganisatie.
 • Teambegeleiding naar resultaat verantwoordelijke teams
 • Schrijven van competentieprofielen
 • Supervisie
Onderwijsbegeleidingsdienst Haarlem HR-adviseur
 • Implementatie functie-/loongebouw
 • Start invoering competentiemanagement
 • Opzet P&O beleid
 • Advies t.a.v. een in de toekomst aan te stellen personeelsfunctionaris
 • Supervisie en coaching
Stadsdeel in Amsterdam HR-adviseur
 • Invoering competentiemanagement en POP
 • Begeleidingsgesprekken voeren met managers en teamleden
 • Schuldhulpverlening / maatschappelijk werk / ouderenwerk / Sociaal Raadslieden Amsterdam
 • Advies aan directie en management
 • Advies t.a.v. te voeren personeelsbeleid
 • Faciliteren van het management m.b.t. personeelszaken

 

Algemeen

Jolanda heeft als supervisor en coach verschillende mensen begeleid in uiteenlopende bedrijven.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Managers en leidinggevenden in profit en non-profitorganisaties
 • Docenten en andere medewerkers van het voortgezet onderwijs
 • Directeuren en medewerkers in het basisonderwijs
 • P&O functionarissen in profit en non-profitorganisaties
 • Medewerkers van instellingen in de gezondheidszorg
 • Leidinggevenden van een verzorgingsinstelling
 • Medewerkers bij transport- en verpakkingsbedrijven
 • Studenten aan de HBO personeel en arbeid (groepssupervisie)