Intervisie

Intervisie

Intervisie is bedoeld voor groepen professionals die hun leervragen aan elkaar stellen als hulp bij een adequate uitvoering van het werk. Vaak zijn dit mensen met hetzelfde beroep maar dit is niet vereist. Bij de intervisie zorgt een deelnemer voor een inbreng uit de praktijk. Diegene wordt bevraagd en gestimuleerd om tot reflectie op zijn/haar eigen handelen in het werk te kunnen komen en hiervan te leren.

Werkwijze

Voorafgaand aan een reeks intervisiebijeenkomsten woont Jolanda de eerste bijeenkomsten bij. Het doel hiervan is de voorwaarden van de intervisie te optimaliseren om op een gelijkwaardige, zorgvuldige en vaardige wijze elkaar te stimuleren tot zelfreflectie en desgewenst tot het geven van feedback en advies.