Interim personeelsmanagement

Interim personeelsmanagement

Wanneer er behoefte is aan tijdelijke vervanging of advies bij de uitvoering van personeelstaken of op het gebied van HR-beleid is interim personeelsmanagement een passende vorm.

Voorbeelden zijn:

  • ondersteuning bij en het begeleiden van (omvangrijke) reorganisaties
  • ondersteuning bij personeelsgesprekken (bij reguliere functioneringsgesprekken maar ook bij bijv. disfunctioneren en frequent of langdurig verzuim)
  • ondersteuning bij de begeleiding van medewerkers die de organisatie willen of moeten verlaten (incl. vaststellingsovereenkomsten)
  • advies aan management/directie over uit te voeren HR-beleid
  • het begeleiden van managers in hun rol van integraal manager
  • ondersteuning van de HR-afdeling op diverse terreinen

Samen met de opdrachtgever worden de specifieke vraagstukken geïnventariseerd. Vervolgens wordt bepaald voor hoeveel dagen per week Jolanda wordt ingezet en gedurende welke periode.