Coaching

Coaching

Coaching is voor iedereen die vaardigheden (verder) wil ontwikkelen binnen zijn of haar eigen (huidige) beroep. Vaak wordt coaching ingezet op verzoek van de organisatie waar iemand werkt. Het doel van het coachingstraject wordt dan in samenspraak met de werkgever en de gecoachte vastgesteld. Uitgangspunt is wel dat de gecoachte openstaat voor professionele begeleiding en bereid is te reflecteren op zijn of haar handelen.

De laatste jaren komen er steeds meer verzoeken van medewerkers zelf. Zij willen graag hun vaardigheden verder ontwikkelen om hun carrière een positieve impuls te geven of om zich prettiger in hun werk te voelen.

Werkwijze

Een coachingstraject richt zich op een specifiek resultaat binnen de huidige werksituatie. Hierdoor zijn de trajecten zeer doelgericht en vaak van korte duur (4 – 6 gesprekken). Tijdens het intakegesprek wordt de doelstelling bepaald waarna gedurende het traject toegewerkt wordt naar het eindresultaat. Jolanda werkt met verschillende methoden, afhankelijk van de voorkeuren en de leerwijze van de gecoachte. Jolanda werkt o.a. met het in kaart brengen van kernkwaliteiten*, de persoonlijke stijl** en het kwaliteits- en vaardighedenspel (en andere spellen***) ontwikkeld door P. Gerrickens.

* kernkwaliteiten Met behulp van voorbeelden wordt in kaart gebracht welke kwaliteiten men van nature bezit. Daarna kan worden onderzocht in welke mate kwaliteiten soms te nadrukkelijk aanwezig zijn of juist weinig ingezet worden waardoor het inzetten van deze kwaliteiten niet meer effectief is. Ook leert men met deze methode om te kijken naar kwaliteiten van de ander en hoe je je daartoe kunt verhouden.
** persoonlijke stijl Hiermee kan men de eigen stijl van werken en handelen benoemen met behulp van een lijst met stijlen. Hierdoor wordt ook duidelijk welke stijlen goed passen in verschillende situaties en welke stijlen aanpassing behoeven om gewenste effecten te bereiken.
*** diverse spellen De verschillende spellen ontwikkeld door P. Gerrickens, worden gebruikt om aanwezige, maar ook de minder ontwikkelde kwaliteiten en vaardigheden in kaart te brengen. Met die kennis kan Jolanda gericht kijken waar veranderingen gewenst zijn en hoe dat aangepakt kan worden.