Richard van der Mast

Author: admin

“Jolanda Wellen heeft gedurende meerdere jaren haar ruime en actuele kennis en ervaring op het gebied van HRM, organisatieontwikkeling en projectmanagement ten dienste van projecten bij de provincie Zuid-Holland aangewend.

 

De projecten Organisatie van de Toekomst en de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten vormden de hoofdmoot van de complexe uitdagingen die op haar functionele bordje werden gelegd. Ze bleek zowel bedreven op het gebied van kleinere delicate ontwikkelonderwerpen (‘nouveau cuisine’) als op gebieden waar ambachtelijke handwerkmeters moeten worden gemaakt (‘all you can eat’).

 

Ondanks de grote tijdsdruk en tegenslagen die gepaard gingen met deze trajecten, bleef Jolanda haar hoofd koel houden en schakelen naar de op dat moment gewenste versnelling. De afgesproken resultaten leverde ze altijd op tijd af. Het werken in multidisciplinaire teams en het afstemmen van zaken met het hogere management en met vertegenwoordigers van de medezeggenschap (medezeggenschapscommissie, ondernemingsraad en vakbonden) waren haar cup of tea.

 

Haar instelling kenmerkte zich als zeer flexibel, proactief, meedenkend, resultaatgericht, empathisch en politiek sensitief.

 

Als je niet zou weten dat ze is ingehuurd, zou je ervan overtuigd zijn dat ze al jaren deel uitmaakte van de organisatie. Dit zegt misschien wel het meeste over Jolanda: zij is het schaap met de vijf poten en kan zich zowel manifesteren als de wolf in schaapskleren als het schaap in wolfskleren.

Comments (0)

Gerelateerde berichten