Marien Verwoerd

Author: admin

Jolanda heeft twee jaar (2013-2015) als adviseur HRM meegewerkt aan de uitplaatsing en herplaatsing van taken van de provinciale directie Subsidies, Vergunningen en Toezicht van de provincie Noord-Holland. Een deel van de taken is uitgeplaatst naar de Omgevingsdiensten en een deel naar andere provinciale directies. Dit complexe reorganisatieproces leidde uiteindelijk tot de opheffing van de directie.

Het specialisme van Jolanda ligt op het terrein van de regelgeving, sociale plannen, procedures, bezwaar- en beroepszaken. Zij heeft gedurende het gehele reorganisatieproces de medewerkers begeleid naar hun nieuwe werkgever/werkplek. Zij werkt zeer resultaatgericht en accuraat, zonder daarbij de mensen uit het oog te verliezen. Zij heeft een luisterend oor, maar is ook vasthoudend in haar argumentatie en is bereid om zaken die niet duidelijk zijn bij herhaling te verhelderen. Haar adviezen aan het management zijn buitengewoon adequaat, zodat er  vertrouwen ontstaat in de kwaliteit van haar werk en het uiteindelijke resultaat. Door haar ervaring heeft en houdt zij het overzicht over het totale reorganisatieproces, waardoor zij de fasering zo effectief kan organiseren, dat aan het einde van de reorganisatie geen losse eindjes meer overblijven.

Comments (0)

Gerelateerde berichten