Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Jolanda heeft als freelance en interim HR-adviseur gewerkt bij onderstaande organisaties. Voor meer informatie over haar rol en werkzaamheden kunt u rechts op het + teken drukken.

Rol Senior HR adviseur
Werkzaamheden
 • HR adviseur van de werkgeverscommissie van de Gemeenteraad.
Rol Senior HR adviseur
Werkzaamheden
 • HR advies en ondersteuning bij een organisatieverandering.
Rol HR-adviseur
Werkzaamheden
 • Advisering en ondersteuning management bij uitvoering van het HR-beleid
 • Begeleiding bij het samenstellen en vaststellen van een Sociaal Plan
 • Begeleiding van en ondersteunen bij gesprekken in het kader van de reorganisatie
 • Begeleiding en ondersteuning van het management bij het voeren van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus
 • Begeleiding en advisering van management en directie bij beëindiging arbeidsovereenkomsten
Rol HR-adviseur, ambtelijk secretaris van de geschillen-, bezwaren- en klachtencommissie
Werkzaamheden
 • Secretaris diverse interne commissies
 • Vervanging van de personeelsadviseur
 • Reorganisatie van de afdeling P&O
 • Schrijven van beleidsstukken ROC-breed (proeftijd, exitbeleid, etc.)
Rol HR-adviseur
Werkzaamheden
 • Advisering en ondersteuning bij het afhandelen van de bezwaarprocedure (ongeveer 40 bezwaren).
Rol Secretaris
Werkzaamheden
 • Secretaris van de interne bezwarencommissie personeel.
Rol senior HR-expert, senior projectleider personeelstransitie
Werkzaamheden
 • Begeleiding en uitvoering van een groot reorganisatietraject, waarbij medewerkers ook naar externe organisaties zijn begeleid.
Rol HR-adviseur
Werkzaamheden
 • Gesprekken met directeur, MR en de leerkrachten om knelpunten, die door hen werden ervaren (en die de uitvoering van de inhoudelijke plannen van aanpak op het onderwijs in de weg staan) te inventariseren.
 • Rapport opgesteld en verbeteradviezen uitgebracht.
 • Begeleiding bij het opvolgen van de adviezen.
Rol HR-adviseur
Werkzaamheden
 • Advisering, ondersteuning en begeleiding van een leidinggevenden in een organisatieverandering in het kader van Passend Onderwijs.
 • Begeleiding van het team binnen de organisatieverandering.
 • Algemeen HR-advies
 • Geven van supervisie / coaching
Rol HR-adviseur, aandachtsgebied reorganisatie
Werkzaamheden
 • Begeleiding en uitvoering van grote reorganisatietrajecten
 • Allround HR-advies
 • Medewerker tevredenheidsonderzoek
 • Opleidingsplan
 • Onderzoek en advies reductie overuren
 • Coaching en supervisie
Rol HR-adviseur
Werkzaamheden
 • Allround HR-advies
 • Coaching en supervisie
Rol HR-adviseur
Werkzaamheden
 • Hoofd P&O
 • Leiding geven aan de afdeling P&O
 • Reorganisatie van de afdeling P&O
 • Invoering Integraal Personeelsbeleid (IPB)
 • Herziening functieboek
 • Invoering competentieprofielen
Rol HR-adviseur
Werkzaamheden
 • Allround P&O advies
 • Supervisie
Rol HR-adviseur
Werkzaamheden
 • Allround P&O advies
Rol HR-adviseur
Werkzaamheden
 • Allround P&O advies
 • Begeleiding en ondersteuning management in het voeren van gesprekken met medewerkers in het kader van een reorganisatie.
 • Teambegeleiding naar resultaat verantwoordelijke teams
 • Schrijven van competentieprofielen
 • Supervisie
Rol HR-adviseur
Werkzaamheden
 • Implementatie functie-/loongebouw
 • Start invoering competentiemanagement
 • Opzet P&O beleid
 • Advies t.a.v. een in de toekomst aan te stellen personeelsfunctionaris
 • Supervisie en coaching
Rol HR-adviseur
Werkzaamheden
 • Invoering competentiemanagement en POP
 • Begeleidingsgesprekken voeren met managers en teamleden
 • Schuldhulpverlening / maatschappelijk werk / ouderenwerk / Sociaal Raadslieden Amsterdam
 • Advies aan directie en management
 • Advies t.a.v. te voeren personeelsbeleid
 • Faciliteren van het management m.b.t. personeelszaken

Jolanda heeft als supervisor en coach verschillende mensen begeleid in uiteenlopende bedrijven.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Managers en leidinggevenden in profit en non-profitorganisaties
 • Docenten en andere medewerkers van het voortgezet onderwijs
 • Directeuren en medewerkers in het basisonderwijs
 • P&O functionarissen in profit en non-profitorganisaties
 • Medewerkers van instellingen in de gezondheidszorg
 • Leidinggevenden van een verzorgingsinstelling
 • Medewerkers bij transport- en verpakkingsbedrijven
 • Studenten aan de HBO personeel en arbeid (groepssupervisie)